Geogrit Donatılı Duvar Sistemleri, donatı elemanı olarak geogrid malzemenin kullanılması suretiyle dolgu imalatı yapılması esasına dayanmaktadır. Bu sistemde dolgu içerisine serilen yüksek çekme dayanımına sahip geogrid, dolgunun granüler yapısı ile bütünleşmekte ve kompozit bir yapı oluşturmaktadır.

Bu şekilde imal edilen duvarlar betonarme yapı elemanı kullanmadan yüksek dayanımlı, düşük maliyetli, esnek ve uzun ömürlü destek sistemleri olarak kullanılmaktadır.

GTM - Geosentetik ve Duvar Teknolojileri Merkezi - teknolojiyi doğayla buluşturur...