Çelik Şeritli Donatılı Duvar sistemleri, çelik şeritlerin dolgu içerisindeki sürtünme esasına dayanan, prekast beton panelleri ve dolgu malzemesi ile kompozit bir bütünlük oluşturan bir destek yapısıdır.

Dolgu içerisine yerleştirilen galvanizli çelik şeritler, donatı özelliği göstererek üzerinde- ki yüzeysel gerilmeleri sürtünme kuvveti aracılığı ile dolgu malzemesine transfer etmek suretiyle oluşan depreme dayanıklı esnek sistemlerdir.

GTM - Geosentetik ve Duvar Teknolojileri Merkezi - teknolojiyi doğayla buluşturur...